Tuesday, September 1, 2009

DE KWALITEIT VAN HET ONDERWIJS en andere fratsen

caro Amico,

Prachtig, jouw tirade tegen de regelneefjes van onze majesteit. ’t Was meer dan een glimlach die mijn mond ontvlood. En dat zegt tegen mij altijd dat ik me niet druk moet maken.
Ik mag het niet zeggen, natuurlijk, maar ik doe het toch, je hebt één van mijn laatste mails niet goed gelezen. En jij moet het zeggen, en je zal het ook doen: dat is niet waar. Maar uit mijn Hesse-citaat had je een les kunnen leren.
Stel je hebt wat tuinvuil te verbranden. Je gaat naar de burgemeester en zegt: luister, ik ken nog een ketter, tegen God en gebod, tegen het CDA, tegen hoge pieven die fatsoenlijke brieven schrijven, gelooft alleen wat hij ziet en is dan nog argwanend, gelooft zelfs niet altijd wat ik, zijn goedbedoelende vriend, hem vertel. Zijn naam is Leonardo, die hoort op de brandstapel.
Gegarandeerd dat je niet alleen een vergunning krijgt, maar dat je dit vuur ter plekke vergund wordt. Ik ben bereid mee te werken, mits je een fatsoenlijke ontsnappingsmogelijkheid inbouwt.

Het boek van Theun de Vries heb ik ook in mijn handen gehad. Lang geaarzeld, uiteindelijk niet gekocht. Maar als die man wat uitzocht en op papier zette, was het ook goed.

A che serve vivere se c’é non il coraggio di lottare.
Waartoe dient het leven als de moed om te vechten ontbreekt.
Volgens mij kun je het zo in het Frans lezen. Ik herinner mij servire / vivant / courage. Eerder zal je zeggen dat is niet mijn spreuk, dan dat jij dat niet in het Frans op kunt schrijven. Doe mij een lol, laat de hersentjes even werken, zet de Franse versie er onder, en maak al doende twee druppels water.

VOLGT NU MIJN COMMENTAAR OP INZICHTEN IN DE KWALITEIT VAN HET LAGER ONDERWIJS, mio coraggio di lottare, inzichten waarvan ik jou ook even verdacht.
Dat jij je kinderen naar een Christelijke school stuurt omdat de socialistische openbare meester wel eens naar een demonstratie gaat, het zij je vergeven, en het heeft mijn verdenkingen weggenomen, dat je meedreef in de maalstroom waar alle holle vaten zo gemakkelijk boven blijven. Maar het blijft een vreemd criterium. Hadden die kinderen nog eens een leuk uitje gehad, hadden ze kunnen leren wat lottare werkelijk inhoudt, breng jij ze onder bij iemand die zegt dat ze naar de hel gaan, zo niet letterlijk, dat dan toch maar mooi uitstraalt, omdat hun vader ze van de doop, en zo van het eeuwige licht heeft weggehouden

Aan Barend Biesheuvel schrijf ik de nu volgende arrogante observatie toe (ik zeg schrijf ik toe, want ik kan het nergens controleren): moet je gereformeerd zijn om intelligent te zijn, of moet je intelligent zijn om gereformeerd te wezen?
Ik zeg: geen goed wereldbeeld, maar een prima observatie van een gewenst dorpskijkje.

Anne van der Meyden, uit dezelfde hoek, maar een verstandig predikant (bestaan die?) specialist communicatietechnieken, had heel andere observaties. Die zong de lof van het openbaar onderwijs en zei dat ze zich geen oor moesten laten aanmeten door de positieve beeldvorming van de CNS ( de Christelijk Nationale School).

Iemand op ons dorp zei het kernachtiger, kijkend naar het kindertal van mijn vader, het kindertal van de schoonvader van mijn zuster en het kindertal van de schoonvader (andere) van mijn broer - die hadden er samen meer dan dertig op de wereld gezet: vermenigvuldigen, dat kunnen ze!

Mijn broer is, in een tijd dat de mogelijke twijfel over de kwaliteit van het CNS nog met een beroep op de strijd tussen God en Satan van tafel geveegd kon worden, door een gristelijk onderwijzertje midden in de winter op een koude gang gezet. Reden? Op de vraag naar aardappelsoorten (aardrijkskunde?!) noemde mijn broer: schoolmeesters. Om meerdere reden een zeer goed antwoord.
De jongen is er ziek van geworden, de schoolmeester niet gecorrigeerd.

Mevrouw Barth, je weet wel, die van de brief aan de NRC-lezers, CDA-top, zegt het zo: Bijzondere scholen moeten goede kwaliteit leveren want als ze slecht zijn dan blijven de ouders ook weg. Dit leidt tot beter onderwijs en grotere betrokkenheid van de ouders. Nou, ook jij weet nog wel hoe we zulke nonsensredeneringen noemen!

Dus als ik zulke dingen hoor dan denk ik aan de Paus, de dominee, meisjes in lange rokken die een treinreis en pesten mee moeten maken voordat ze ver van huis hun bizondere zondagschooltje vinden, de PABO waarvan iedereen vindt dat hij over de hele breedte van alle dimensies van het universum, van hel tot hemel, ver ver onder de maat is.
Als je iets ziet wat niet logisch is, kijk je verder dan je neus lang is. Indachtig de katholieke leer: de zon draait niet om de aarde.
Zo gauw je een beetje intelligentie toonde, werd je weggestuurd, in de gevangenis gestopt, mocht jij je vuurtje stoken daar in het noorden. Galilei, Bruno Giordiano, Spinoza, Geelkerken. De laatste verstandige terechtstelling staat op naam van dat noordfriese volkje uit Dokkum: de praatjesmaker Bonifatius.

Wat moeten we bijv. met die trits aan tegenstellingen dat we denken dat Christelijk onderwijs beter is, iedereen met de nek aankijken die van een provinciaals Christelijk schooltje komt en de mythologie niet in zijn rugzak heeft zitten, prat gaan op onze joods-christelijke wortels, en de beste cijfers van de klas hadden naast het goddelijke herrenvolk en het katholieke Polen bij de vervolging van de Joden?

Wat vind ik op internet. De uitslagen CITO 2007 van de zondigste stad van NL, Amsterdam. De gemiddelde score van de hoofdstad lag 0,6 hoger dan het landelijk gemiddelde.
WIE ZIJN DAAR VERANTWOORDELIJK VOOR?
Ja, het zijn die rooie onderwijzers van jou en wat algemeen bizondere!
- algemeen bizonder 45 scholen 536,2
- openbaar onderwijs 85 scholen 535,7
- katholiek 31 scholen 534,9
- protestant 28 scholen 533,9
Saillant detail: islamitische scoren gemiddeld beter dan prot-chr.


Wat zijn nu de criteria. Niet het paasgevoel, dat is wel duidelijk.
Wel, ik heb de hand op nog meer onderzoeksresultaten gelegd. Ik kan je verrassen. En ik zal je nog verrassen, later. Maar ik vind het leuk om ook van jou een tegenstromige tirade te horen, nog eens een keer goede vriend. Zoals die over vuurtje stoken. Help maar eens mee dit vuurtje lekker op te stoken.

Jij schreef.
The more ridiculous a belief system, the higher the probability of its success.
Welnu, dat het gristelijke onderwijs beter zou zijn dan het openbare: het is een ridiculous sprookje met een high succes.

een hartelijke groet met een duivelse grijns,
Leonardo

PS Dat van die rooie onderwijzers is net zo goed een sprookje hoor, je krijgt onmiddellijk gelijk van mij zodra ik voor mijn geestesoog zie dat je de wenkbrauwen fronst.