Tuesday, June 4, 2024

schipperen met God

Het is voor mij geen nieuws dat Cees Dekker, moleculair biofysicus en hoogleraar te Delft - tevens een gelovig mens, en daarom denker én publicist over het samengaan van geloof en wetenschap - probeert om een celletje te bouwen. Een levende cel! Hij heeft dat nooit onder stoelen of banken gestoken. Maar Bert Keizer, de dokter voor bejaarden en schrijver daarover heeft er recent in Trouw een column aan gewijd. Een beetje onderkoeld, hier en daar badinerend – zoals dat columnisten betaamt.
Ook was niet onbekend dat de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) daar behoorlijk voor in de buidel heeft getast - het tienjarige onderzoeksprogramma daartoe, getiteld ‘Evolving life from non-life’ (EVOLF) kreeg 40 miljoen euro toegekend - en dat in de era der klimatologen, geen kattepies.

Maar iemand in de blogosphere kwam met wat extra informatie die mijn haren rechtovereind deed staan, reden waarom ik er in gedoken ben, en er hier enige tekst aan wijd.

Cees Dekker is niet zomaar een “gelovige”, iemand die denkt: tja, er moet wel iets zijn. Dekker is een belijdend Christen, hij gelooft in de God van de bijbel. En, wij die gescheiden leven van die God, door de zondeval, hebben de Jezus van het kruis nodig om onze relatie met die Bijbelse God te herstellen.
Cees heeft belijdenis gedaan in de Gereformeerde Kerken en heeft als tekst van de dominee meegekregen: De vrede van God die alle verstand te boven gaat, zal uw hart en gedachten behoeden in Christus Jezus. Een tekst van Paulus, de grote moralist van het kleinzielige geloven, en hij beschouwt die tekst als een belofte dat de God van Paulus hem vasthoudt, zodat hij zijn geloof niet kan verliezen.
Verder is Dekker actief lid van Mozaiek010, een evangelische gemeente, waar Dekker een bestuurlijke functie heeft – hij is lid van de Raad van Opzieners.

Cees is ook een praktiserend Christen, Met Kerst ontvangt hij vluchtelingen/migranten aan zijn tafel. Dat ik dat weet is weer niet helemaal zo volgens de aanwijzingen van zijn Heere Jezus: zijn linkerhand kon niet nalaten rond te bazuinen (twitter) wat zijn rechterhand deed.
Aan de andere kant, die kerk waar Dekker “actief is in het leiderschap" (EO), is een evangelische gemeente die homo’s wel accepteren, maar niet als getrouwd stel.

Als ie in zijn microscoop kijkt raakt Dekker onder de indruk van de schepping. Maar, zegt ie dan: dat is niet anders dan iemand die zich in het bos verwondert over hoe prachtig de bomen gemaakt zijn en God daarvoor prijst. Diezelfde ervaring heb ik als ik door de microscoop zie …

Dat mijn haren rechtovereind gingen was om deze uitspraak van hem (in een podcast van de EO): We hebben de verantwoordelijkheid voor God te spelen; ìk voel zelfs een verantwoordelijkheid om voor God te spelen. Om de schepping te onderzoeken en de kennis te benutten ten dienste van de naaste.

Ik weet dat het geloof er niet meer zo toe doet als vijftig jaar geleden. Maar aan de bijbel is niks veranderd. Aan de drie formulieren van Enigheid, waaronder de Heidelbergse Catechismus, de Dordtse Leerregels, is niets veranderd.
De hel zal niet meer zo bekeken worden als vroeger, maar over de buitenste duisternis: wie daar terechtkomen – praktiserende homo’s? - en het geknars der tanden, daarover bestaat geen misverstand. En in al die documenten is de boodschap duidelijk: God is niet je vriendje, zeker de God van Paulus niet – op basis van wiens teksten Luther het slappe thee geloof van de katholieken heeft afgezworen en zo de ernst van de zaak heeft veilig gesteld: alleen uit genade mag je na de dood in Zijn woning binnentreden.
Wel, het is deze Cees Dekker, de man die met zijn openbare belijdenis des geloofs deze documenten als het ware ondertekend heeft, het is deze man die zegt: ìk voel zelfs een verantwoordelijkheid om voor God te spelen.

In mijn herinnering is nederigheid iets dat gepreekt wordt als plicht, en wordt hoogmoed als een doodzonde gezien, ook in de Protestantse kerken.
Ik kan deze man niet meer serieus nemen. Niet meer als gelovig mens. Ook niet in zijn geschriften over wetenschap en religie. Voor een religieus mens zou een poging tot het werk van de schepper overdoen – en, die verleiding ligt op de loer: het beter te doen, de foutjes als gevolg van de schepping herstellen, ziektes uitbannen, en de mogelijkheid van ongelukken bij de geboorte uitsluiten, ofwel: je kennis ten dienste van je naaste – toch de arrogantie in het kwadraat moeten betekenen.

Als niet belijdende, ongelovige, als atheïst zeg maar, kan ik me niet druk maken om de religieuze aspecten. Van mij mag het. Wat ik wel wil doen, en niet zal nalaten, is Cees Dekker als wetenschapper serieus nemen, heel serieus. Ik heb het namelijk niet zo op de maatschappelijke implicaties. Deze man moeten we in de gaten houden. Oh, zijn bedoeling is dat er in het EVOLF-team ook filosofen en geestelijken meedenken. Maar de rekkelijkheid van deze mensen, met name in hun woke attitude, kent geen grenzen.
Ik zou, om te beginnen, ook best wel eens de motivatie willen lezen die als “belijdenis” aan het toewijzen van behoorlijk wat miljoenen voor deze activiteit is verbonden. Het lijkt mij dat daar heel wat fysiek zichtbare kronkeltjes met de belijdende mond glad gestreken zijn.

Nou ja, Dekker zal van mening zijn dat hij ook hiermee de Heer dient en daarmee zijn steentje bijdraagt aan het bewerkstelligen van het Koninkrijk der Hemelen. Aan zijn koninkrijk - zonder kapitalen - wel te verstaan.