Friday, May 17, 2024

Paris vaut bien une messe

Ronald Plasterk dus!

Wat zou dat toch zijn, met het torentje, dat sommige mensen er alles voor over hebben om daar een tijdje te mogen zitten. Onze Ronald schijnt er àlles voor over te hebben. Niet dat hij een machtswellusteling is. Welnee, daar een paar jaar te mogen zitten is op dit moment het mooiste waarvan hij denkt dat hem dat kan gebeuren.

Ooit hebben ze Helmut Schmidt gevraagd of hij het ambt van Bondskanselier met genoegen had vervuld. En dat was toch een ras politicus, en ook nog machtsbelust.
Er antwortete und sprach: Eigentlich nicht sonderlich gern, nein. Diese Aussage begründete er damit, dass das Amt des Bundeskanzlers eine sehr große Belastung vor allem für das Privatleben sei.

Maar onze Roland schijnt er ’s nachts van te dromen … of er niet van te kunnen slapen.
En nu heeft ie er zelfs een excuusbriefje voor over gehad.
Een kattebelletje noemt Trouw dat denigrerend. Nota bene een serieuze bijdrage om het land te redden van een sociaal links groen kabinet.

Het is niet dat ik het Ronald niet gun. Als er één is die ik er graag zou zien zitten dan is hij het wel.
Ik ben nu zeer egoïstisch en denk dan mee te mogen maken dat het klimaatbeleid langzaam maar zeker in elkaar zal storten.

kop, boven het maaiveld uitgestoken

Moet toch kunnen. Die kop, dat is toch een heuse staatsmankop!

update 1:
Er valt alvast één opmerkelijke tegenstelling te constateren: VVD-jongeren willen niet met Wilders, de NSC-jongeren zien Wilders wel zitten, maar hebben grote problemen met Plasterk. Het kan verkeren, zei Bredero al.

Niet veel later wordt bekend dat ook de VVD-jongeren Plasterk niet zien zitten.

Dit alles om Pieter een hart onder de riem te steken? Of willen de jongeren het signaal afgeven, aan alle vier de fractieleiders: wel samen met de man van die kopvoddentaks, en het minder minder; niet met een sociaal-democraat?
update 2:
Dat gaat Wilders toch niet toestaan?
Gisteravond (vrijdag) hebben Omtzigt en Plasterk met elkaar gesproken. Na afloop waren beiden onbereikbaar voor commentaar. Dat belooft niet veel goeds. Maar Omtzigt die opnieuw Wilders mag dwarsbomen?

Ik heb die Omtzigt nooit zien zitten, maar zo langzamerhand wordt het een klein, dreinerig kind.
update 3:
Zowel NRC als Omtzigt zitten nu Plasterk “op de hielen”. NRC meldt, zonder slagen om de arm, dat Plasterk ten onrechte alleenrecht heeft geclaimd op een uitvinding. Dat maakt zijn octrooiaanvraag (zeer) problematisch. Omtzigt heeft een octrooispecialist ingeschakeld om te vragen of dat allemaal wel door de beugel kan.
Plasterk lijkt daarmee cotto, zoals ze dat hier in Italië zo mooi zeggen.
Bovendien heeft een advocaat op persoonlijke titel een aanklacht ingediend tegen Plasterk wegens valsheid in geschrifte.

Maar, NRC heeft (nog) niet met Plasterk gesproken. Dus de vraag rijst: blijkt dit allemaal waterdicht te zijn, of is het aanvechtbaar en krijgen we zoiets als de bonnetjesaffaire van Bram Peper?
En opnieuw, de gretigheid waarmee iedereen achter Plasterk aan gaat staat in schril contrast tot het publieke “witwassen” van extreemrechts naar rechts.
update 4:
De “feiten” stapelen zich nu op. En de "news" outlets melden graag als nieuws wat een andere krant als “ernstig” heeft aangemerkt.
Het meest bezwarende?
Plasterk heeft een keer gebeld met Sywert.

Die Sywert ja.
Kan het erger? Dat die Plasterk nog in de buurt van Den Haag durft te komen Een gotspe!

Vroeger zongen we, met Wim Kan: waar we heen gaan, Jelle zal wel zien.
Misschien dat we straks zingen: waar we heen gaan, Ronald zal wel zien.

Maar voorlopig is ’t nog: waar dat heen gaat moet Ronald eerst nog zien …
Ik ben meer dan gemiddeld nieuwsgierig – zeg maar: zeer, zeer benieuwd.

- + - + - + - + - + -

eindspel

“Haagse bronnen” hebben nu vastgesteld dat Plasterk niet meer houdbaar is. Dat varkentje hebben ze mooi gewassen. Maar het zou mij niks verbazen dat Plasterk een paar mensen naar de beklaagdenbank gaat roepen. Moet kunnen op basis van smaad met aanzienlijke reputatieschade. Waaronder een ex-collega die vond dat Plasterk wel tegen wat meer mensen sorry had kunnen zeggen, en dat in een publieke app breed heeft uitgemeten.

Een Volkskrantjournalist had wel een bizondere versie van het sorry-briefje, dat eindigde met een soort mene tekel upharsin: Sorry Pieter. Je bent een tunnel ingelopen. Dat je Ronald Plasterk daar bent tegengekomen, is niet je grootste probleem.

En dan is er die Amsterdamse advocaat die, in plaats van iemand te verdedigen tegen morele verontwaardiging bij de rechtbank, en daar een flinke rekening aan te verbinden, zijn eigen morele verontwaardiging over Plasterk in het geding bracht en Plasterk voor de rechter gaat slepen. Betaalt ie uit eigen zak. Zegt hij.
Wel, journalisten zijn erg onder de indruk van climate change, dus die zullen hier wel niet achteraan gaan. Maar ik zou dat wel doen als ik journalist was. Want een advocaat die zelf de kosten van een geding gaat dragen om een maatschappelijk belang te dienen, nee, dat wil er bij mij niet in. En ik ken genoeg planeetreddende NGO’s die geld zat hebben om een activiteit te financieren en zo graag mee zullen werken aan alles wat er toe kan leiden dat Plasterk ongeloofwaardig wordt als columnist tegen climate change, als ie er al niet uitgeschopt gaat worden door de Telegraaf.

Gaat Wilders dit toestaan? Vindt hij Plasterk ook onhoudbaar?
Ik moet denken aan de totstandkoming van het kabinet Den Uyl. Terwijl de pre-constituerende vergadering al had plaats gevonden, en de afspraken voor de beëdiging waren gemaakt, moest er nog een vuiltje worden weggewerkt: er moest een plekje worden gezocht voor Marcel van Dam, ook een figuur die sociaal niet echt houdbaar was. Die zoektocht was geen sinecure. Maar Den Uyl wilde Marcel er bij hebben. Na veel heen en weer gebel vonden ze de oplossing: Van Mierlo kon Van Dam “onderbrengen” bij Gruyters, als staatssecretaris bij Volkshuisvesting, naast Jan Schaefer.
Den Uyl belde Burger om dat even te regelen – “geringe” aanpassing van de formatieafspraken. Burger steigerde. Den Uyl persisteerde. Burger weigerde: ik ben hier de formateur, ik bepaal wat er gebeurt. Waarop Den Uyl zei: weet je wat je doet, Jaap? Ga jij maar naar de Koningin en zeg dan maar dat het niet door gaat.
Binnen een half uurtje was de zaak beklonken.

Dus Wilders, laat zien dat je het in je hebt om in de schaduw te kunnen staan van echte staatslieden.

Wednesday, May 1, 2024

actiebereidheid

De Burgemeester van Amsterdam heeft besloten dat er bij de 4 mei herdenking maar 10.000 bezoekers mogen komen en dat die bezoekers ter plekke onderzocht zullen worden op hun goede bedoelingen, waarbij als onderdeel van dat onderzoek fouillering mogelijk is.
Want, zegt mevrouw Halsema, volgens Trouw, de extra beveiliging is nodig vanwege de ‘grote actiebereidheid’ onder Nederlanders als reactie op de oorlog in Gaza. Ze laste speciaal een persbijeenkomst in op het stadhuis. Ze voelt ‘woede’ in de stad en heeft de afgelopen maanden veel demonstraties gezien.

Hier wordt het voorzorgsprincipe weer eens van stal gehaald door een overheid die in haar onrust niets anders kan bedenken of doen dan beperken en verbieden.

Of dit een wijs besluit is, en of dat ook anders had gekund is een moeilijke vraag die ook niet een twee drie te beantwoorden is. De maatregel heeft inmiddels behoorlijk wat discussie losgemaakt, tot op academisch niveau. In strijd met het recht op vrije demonstratie, heet het dan. En dat is toch geen lichte beschuldiging aan het adres van een burgemeester die het protesteren en demonstreren tegen de ongenoegens die de verworpenen der aarde immer bedreigen in het DNA zit, maar die de “waardigheid” van deze herdenking niet in gevaar gebracht wil zien worden.

Ik wou hier twee paradoxen signaleren.

Allereerst. We herdenken toch dat we onze vrijheid hebben moeten bevechten tegen een indringer en dat daar doden bij zijn gevallen. En nu wordt diezelfde vrijheid, juist op dit cruciale moment, beknot, en zij die die vrijheid wel krijgen kunnen daarbij gefouilleerd worden.

Maar erger vind ik het argument van de ‘actiebereidheid’. We hebben het over het Hitlerregiem en de Jodenvervolging. En je vraagt je af: wat als de Duitsers in de dertiger jaren vorige eeuw wat meer actiebereidheid hadden getoond. Wat als de Nederlanders wat meer actiebereid waren geweest na 5 mei 1940?

Het zal weer gezongen worden:

Dat ik toch vroom mag blijven,
uw dienaar t' aller stond,
de tirannie verdrijven
die mij mijn hart doorwondt.


En daarbij is actiebereidheid van het volk wier hart doorwond wordt door een tirannieke overheid een eerste vereiste.
Of dat nu een eigen overheid betreft of een “vreemde tirannie”.
Of dat nu een Israëlische overheid betreft of een Russische.


Sunday, October 16, 2022

wachten op Godot: waar blijft die verschrikkelijke opwarming nouDe lijntjes omhoog zullen in enkele huiskamers van de alarmisten weer tot verzuchtingen leiden: zijn die climate deniers nou te stom om te zien dat de trend opwarming is?

Iemand, een klimatoloog in spe, probeerde mij -en meelezers op climategate.nl - te verkopen dat je een model runnen voor een willekeurige periode in het verre verleden een experiment mag noemen - een numeriek experiment. In dezelfde tread riep een andere, would be klimatoloog en modelleur (althans, zo noemt hij zich) de goden TRS en ECS en Uitstoot aan, om een zeer gedecideerde verklaring over de (zich tot nu toe nog niet gemanifesteerde) temperatuurstijging af te leggen.
[btw TRS en ECS zijn belangrijker Goden dan Uitstoot, vandaar dat je hun naam niet mag uitspreken, zoals die van JHWH. In een document van het Max Planck instituut wordt ECS ook wel the Holy Grail genoemd, met als mededeling dat het zeker nog 15 jaar zal duren (vanaf 2016) voordat ze een beetje in de buurt van een redelijke schatting kunnen komen.]

Ik zal het nog eens uitleggen.

Een modelletje draaien is niets meer of minder dan een poging tot verklarende statistiek te komen, op basis van gegevens die verzameld zijn door nijvere geesten toen er nog geen klimatologie bestond, en de boer gewoon de horizon afzocht om te zien hoe het weer van morgen er uit zou zien.
Sommigen zullen het geavanceerde statistiek willen noemen, maar ik denk meer aan het woordje “sophisticated” en dan vooral de diskwalificerende context daarvan:
- mixed with a foreign substance, adulterated, impure
- falsified to a greater or lesser extent; not plain, honest, or straightforward


Er is een ontzettende hoeveelheid werkelijke data onbekend, en dat is ingevuld door proxies. Dus de beschrijvende statistiek heeft moeten volstaan met cherry picking. Daarnaast is er sprake van data van een systeem dat zeer complex is, en uitermate chaotisch. Waarin een trend zoeken net zoiets is als het zoeken in de tropen van een route voor de alternatieve Elfstedentocht, gewoon, uit verveling, omdat je eens iets anders wilt.
Hoe betrouwbaar die proxies zijn moet blijken, maar het zegt iets dat klimatologen wel de mond vol hebben over het klimaat over 100 jaar, maar de bekende klimaatverandering(en) van de laatste eeuwen ondanks al die onvolprezen proxies nog steeds niet hebben weten te duiden.

Wel, beschrijvende statistiek is iets dat je uitvoert als je een experiment doet. Ik heb nog nooit gehoord dat een poging tot verklarende statistiek het experiment kon vervangen. Ik begrijp uiteraard het grote leed dat klimatologie heet, waar ze nu eenmaal geen experiment kunnen uitvoeren (want heet het: we hebben maar één aarde). Dat een wetenschapper, in zijn ondraaglijk leed, zoiets experiment noemt, of numeriek experiment, maakt er nog geen experiment van.

Wie Uitstoot is, daarover hoef ik jullie niks te vertellen. Het is de enige waar we een beetje grip op hebben - maar volgens de op climategate.nl optredende modelleur levert dat dan ook de grootste onzekerheid. TCR en ECS zijn fictieve grootheden - d.w.z. dat je ze wel kunt benoemen, maar er niks mee kunt: een grootheid waarvan je de grootheid niet kunt berekenen. Zoiets als EOTS - wiens naam je eigenlijk ook niet zou mogen noemen, maar voor de lezertjes: Equilibrium Oceanic Tectonic Sensitivity - waar je ook niks mee aankan. ECS is mijn favoriet: die steekt met een specifieke omvang van de verder amorfe Uitstoot uit boven alle andere omvangen van Uitstoot, want het is de verdubbeling van CO2 in de atmosfeer. 100% toename daarvan is oneindig veel belangrijker dan 90% toename, maar ook 125% uitdijing van Uitstoot kan niet aan die 100% tippen.
En je begrijpt dat ze die sensitivity verzonnen hebben: als er in de loop van æonen sprake is geweest van climate change - en dat is onmiskenbaar zo, ik ken ook geen wetenschapper die dat durft te ontkennen - dan moet er wel zoiets zijn als climate sensitivity.

Laat ik, als deus ex machina, Wittgenstein nog maar een keer opvoeren: Das, was man nicht messen kann, darüber muss man schweigen.

Wednesday, July 6, 2022

de puinhopen van Fortuyn

Het uitstellen van operaties tijdens de eerste twee coronajaren heeft „aanzienlijke effecten” op de gezondheid van patiënten. In 2020 en 2021 zijn meer dan 305.000 operaties uitgesteld of afgezegd. Daardoor zijn naar schatting 320.000 gezonde levensjaren verloren gegaan.
Aldus het RIVM. Het is goed dat het woord schatting er bij staat. Maar niet in alle publicaties. NOS Teletekst noemde het aantal uitgestelde operaties niet, maar ook het woord schatting niet. En er zou wel eens bij mogen staan wat de onzekerheidsmarge is.

Iedereen die een beetje zicht heeft op dataverzamelingen - en dan vooral op de manier waarop data verzameld wordt … of niet - weet dat zekerheid in absolute aantallen niet bestaat.
Het CBS meldt zojuist dat in 2021 van iedere Euro winst er 74,9 cent naar het inkomen van werknemers en zelfstandigen is gegaan. Wel, we leven nu 6 maanden in 2022 dus CBS heeft tijd genoeg gehad om die verzamelde data te controleren.

Toch weet ik heel zeker dat die 74,9 cent het niet is. Het zal in de buurt liggen van … dicht in de buurt, heel dicht in de buurt denk ik. Maar het is niet in de roos.De veronderstelling dat het bijna raak is heeft een goede grond. Het gaat om boekhoudingen, en er is een wettelijke leveringsplicht van die data voor betreffende bedrijven, instellingen en andere economische deelnemers op het speelveld.

Maar hoe tel je nu het verlies aan gezonde levensjaren? Daar is geen boekhouding voor. En ik moet denken aan het feit dat ze de precieze relatie kennen tussen hoog opgeleid en gezond, maar dat aan mij nog nooit, bij geen enkel doktersbezoek of ziekenhuisopname, mijn opleidingsniveau is gevraagd.

Staaroperaties worden genoemd. Nu heb ik recent een staaroperatie ondergaan. En ik ga weer met twee gezonde ogen door het leven, zonder bril.

Ik heb die operatie lang uitgesteld, om goede, maar persoonlijke redenen. Ik kon dat omdat ik geen enkele levensbedreiging voelde, en min of meer mijn normale leven kon leiden, aangepast aan mijn “beperkingen”.

Volgens deze studie had ik echter een QALY (quality-adjusted life year), één QALY staat gelijk aan een levensjaar in perfecte gezondheid. Iemand met staar heeft bijvoorbeeld een kwaliteit van leven van 0,7 QALY.

Ik heb die 0,3 QALY nooit gemist (ik wist niet eens dat ik ze had). Ik zou ook niet weten hoe ze aan het getal 0,7 komen.


Hier is bureaucratisch een werkplek georganiseerd voor een afgestudeerde gezondheidswetenschapper.

In die wetenschap kun je gaan in de richting Beleid, Management en Evaluatie van Zorg met de master Healthcare Policy, Innovation and Management, de richting Preventie en Gezondheid met de master Health Education and Promotion, of de richting Geestelijke Gezondheidszorg en de master Mental Health.

En als gezondheidswetenschapper kun je bijvoorbeeld gaan werken als beleidsmedewerker, manager, onderzoeker of onderwijzer.

Dit onderzoek werd geleid door een gezondheidseconoom.

En als onderzoeker ga je zelf proberen die data te verzinnen, met qalies en zo.
Daar heb je de tegenwoordig de onder de wetenschappers geliefde term educated guess voor. Ook wel genoemd informed estimate. Je hebt geen data, maar je hebt wel geleerd hoe inconvinient het is als je niet onmiddellijk geopereerd wordt aan een kwaal.

RIVM zegt: Het gaat om een schatting met een ruime bandbreedte: want het effect van een uitgestelde operatie verschilt in werkelijkheid van patiënt tot patiënt.

Maar onze gezondheidseconoom, de projectmanager, zegt: Wij vinden de gevolgen voor de gezondheid toch wel heel groot. We hebben alleen gekeken naar planbare ingrepen, niet naar uitgestelde kritieke operaties, zoals kankerbehandelingen, niet naar gemiste diagnoses. Het gaat om operaties die best even kunnen wachten. Je denkt: dat kan wel even lijden. Maar nu zie je hoe groot het verlies is, en hoeveel mensen dit treft.

Die educated guess, of informed estimate, zouden we dat ook een slag in de lucht mogen noemen. En dat enorme verlies van 320.000 gezonde levensjaren door staar, of andere ongemakken … uh … een enorme slag in de lucht?

Of, ook niet ondenkbaar: eindelijk, twintig jaar na dato, is de eerste puinhoop van Pim Fortuyn boven water gekomen.
Tuesday, June 21, 2022

de tweede zondeval

Humans intervene heavily in the

’t Is een zinsdeel dat op vele manieren vervolgd kan worden, zonder dat je steeds hetzelfde zegt. Maar, in het hedendaags gebruik is de onderliggende boodschap: de mensheid maakt er een rotzooitje van. Over wat Vaclav Smil in Time Magazine noemt the four pillars of modern civilization: cement, steel, plastics, and ammonia - is nu de banvloek uitgesproken.
Ooit deed David Attenborough de lofzang zingen over onze beschaving, op BBC2, gezongen door Kenneth Clark. Nu is hij een alarmist geworden. Als zodanig zal hij die mooie serie van hem niet verloochenen, denk ik, maar wat de beschaving betreft kan hij geen goed woord meer over zijn lippen krijgen.

Mijn voorbeeld komt uit een recent artikel in Nature The delusive accuracy of global irrigation water withdrawal estimates dat begint met Humans intervene heavily in the global water cycle. En de conclusie is Miscalculating the volumes of water withdrawn for irrigation, the largest consumer of freshwater in the world, jeopardizes sustainable water management. Het is een oordeel over modellen waarvan gezegd moet worden, volgens de auteurs: their estimates are unduly precise.

Nu heeft Frans Timmermans, onderbaas van Europa, gezworen dat hij niet zal rusten voor het laatste stofdeeltje van genoemde pijlers van het kwaad uit onze atmosfeer is verdwenen. Want de productie daarvan is onlosmakelijk verbonden met de toename van CO2 - volgens soortgelijke modellen dan. En van CO2 ga je dood. En AOC, jullie weten wel, die Amerikaanse van the Green New Deal heeft die dure eed ook afgelegd, en ze heeft de Democratische partij achter zich gekregen.
De vraag rijst vervolgens: kun je de beschaving dan nog overeind houden. Smil is daar duidelijk over: they can’t be replaced by other things easily, we need more of them than ever, and they all absolutely have to have fossil fuels.

Die serie van Attenborough en Clark zou ook nooit meer gemaakt kunnen worden. De focus van de serie was gericht op de visuele kunst; de grote schilders uit de diverse kunstperiodes kwamen allemaal langs. Wie iets weet van vervuiling door de verfindustrie kan op z’n klompen aanvoelen dat Timmermans en AOC in koor zouden hebben uitgeroepen: zo’n serie, de verheerlijking van zo’n milieuschadelijke bezigheid, kan echt niet hoor.

Op GroenVandaag.nl staat onder de kop Verlaag de impact van je schilderklus op het milieu:
Verf kan stoffen bevatten die irriterend of zelfs schadelijk kunnen zijn, denk aan terpentine of conserveringsmiddelen. Deze stoffen komen voornamelijk vrij tijdens het verven en drogen en zijn met name schadelijk voor de schilder die er dagelijks mee werkt. Ze kunnen daarnaast ook gevolgen hebben voor plant en dier. Wanneer een verf niet goed aangebracht is of wanneer een niet goed hechtende verf wordt gebruikt, kan dit gevolgen hebben voor de natuur.
En de milieu-encyclopedie van Oosthoek heeft ook het één en ander te melden onder het lemma “verf”.

Verder weten we dat één van de verheerlijkte erflaters van onze cultuur, Caravaggio, is doodgegaan aan loodvergiftiging - althans, dat zijn de laatste wetenschappelijke vermoedens. Het moet een koud kunstje zijn voor onze modellenbouwers om middels een modelletje, al dan niet gevuld met unduly precise estimates, te achterspellen hoeveel dooien er te betreuren zijn geweest, laten we zeggen sinds Giotto, bij de productie of het gebruik van verf.

Eén ding weet ik zeker: humans intervening heavily in het opruimen van CO2 zal wellicht een positieve klank hebben in de natte dromen van manneke Timmerfrans, maar zal door ons nageslacht niet minder negatief beoordeeld worden dan dat alarmisten het gebruik van staal of cement verafschuwen.
En dat zinnetje in Nature geeft al aan dat ook alarmisten mogen weten dat Roomser willen zijn dan de Paus wel eens grote nadelen met zich mee kan brengen.

Nu geloof ik dat we niet zo bezorgd hoeven te zijn over die Green New Deal. Biden, en de Democraten proberen in de Verenigde Staten de Green New Deal op de rails te krijgen. Maar die vermaledijde Republikeinen zijn al lang bezig om die activiteit te laten ontsporen … en met meer succes. Zie dit artikel in de New York Times
Het zou mij niets verbazen als het succes van die machinerie van het kwaad zichtbaar gaat worden in de handelingen van de Europeaan, die toch ook bovenal homo economicus is.

Ondenkbaar zegt U? Meneer Jetten zal met zijn vuist op tafel slaan? Meneer Timmermans gaat daar dwars voor liggen? Zie wat er gebeurt met de kolencentrales en de opdracht van mevrouw Minnesma en de Hoge Raad.


Desalniettemin … er komen twee grote projecten aan … het hangt nog in de lucht, maar voor wie de mens kent is het bijna onvoorstelbaar dat het niet gerealiseerd gaat worden … projecten waarvan de geschiedschrijving zal beginnen met: humans intervened heavily, to heavily, in the …

geo-engineering
Paul Cruzen was een nobel mens - God hebbe zijn ziel. Hij had het beste met de wereld voor, en hij heeft dan ook een Nobelprijs gehad. En Cruzen heeft de naam dat hij, als een soort Hans Brinker, in z’n eentje het gat in ozonlaag heeft gedicht, een idee dat vele gelovigen kent, en waarvoor ook wel een theoretische basis wordt gegeven die, geloof ik, steviger is dan de basis voor CO2 als het begin van alle ellende.

Maar Cruzen is ook de man die vriend en vijand verbaasd heeft met de idee om de aardse atmosfeer kunstmatig flink te vervuilen door er een hoop rotzooi in te spuiten die daar niet thuishoort - sulphurizing - teneinde de zonne-instraling te doen verminderen waardoor we de GMT omlaag kunnen brengen, of op z’n minst laten stoppen met stijgen. Hij toonde zich daarmee een aanhanger van, maar ook driver achter geo-engineering.

Dat is een idee dat serieus wordt genomen in het wereldje van alarmisten.
Dat is een idee dat serieus wordt genomen in het wereldje van hen die een nieuw geologische tijdperk zien - dat begonnen kan worden met de jaren waarin Cruzen is opgegroeid (het is ook zijn voorstel) - en dat het Antropoceen moet gaan heten. En dat is niet positief bedoeld.

Northern European Enclosure Dam (NEED)
Wel eens van deze dam gehoord? Dat is een dam die, lopend van Noordwest Bretagne naar Zuid Engeland én van Schotland via de Shetland eilanden naar Noorwegen, West Europa gaat beschermen tegen de zeespiegelstijging. Het plan heeft de tekentafel al gepasseerd.
Nog afgezien van de megalomanie van dit plan: wie denkt dat de inzet van de daarvoor benodigde machinerie met renewables kan worden opgelost, die heeft echt een gaatje in zijn hoofd. Daar gaan zon en wind heus geen 25% (de huidige stand) van leveren, hoor. Dat gaat me een boel CO2 de atmosfeer in blazen ... poeh.

Wie denkt dat dit plan geen vrienden kent ... nog een keer denken.

Ze zeggen wel eens: hoogmoed komt voor de val. Ik hou het niet voor onmogelijk dat de aanpak van wat als CO2-probleem wordt gezien - de opruiming van het teveel, en voor zover dat niet mogelijk is, de bescherming tegen het teveel - later, heel veel later … aeonen later, als de evolutie opnieuw intelligent leven heeft voortgebracht, als een tweede zondeval zal worden gezien, waarvan de gevolgen vele malen erger waren dan van zomaar een fout appeltje eten: de mens die zichzelf verstoten heeft uit het Paradijs.
Tuesday, June 14, 2022

exegese ... maar geen exegetisch apparaat

Op internet dwalen nogal wat dienaren des woords rond. Sommigen laten zich via Youtube horen, anderen zetten de tekst van hun preken op het net. Ik kijk er wel eens naar, om te zien hoe dat tegenwoordig gaat, om te zien hoe de liturgische praktijk is veranderd van heilige priesterlijke rituelen naar iedereen mag meedoen; zoals in het gedicht Eben Haëzer van Achterberg: ... Mijn vader celebreerde er de mis ... en ... Godsdienst hing zwaar tegen de hanebalken. Wat er teloor is gegaan in de moderniseringsdrang en wat er is opgestaan.

En zo kwam ik, per ongeluk ... ik zocht een tekst die door mijn hoofd spookte: getrouwe God, de heidenen zijn gekomen ... zo kwam ik dus bij dominee C.G. Vreugdenhil terecht, telg uit een vermaard predikantengeslacht. Het betreft hier Gerrit Cornelis.
Hij heeft een preek op internet gezet over psalm 2. Mendelssohn heeft die psalm op muziek gezet: Warum toben die Heiden - en daar luister ik graag naar, doet me aanzienlijk meer deugd.

Maar goed, Vreugdenhil houdt daar een preek over en deelt de kudde aan het begin mee dat [H]oewel boven deze tweede psalm geen opschrift staat en de naam van de dichter hier niet wordt genoemd, behoeven wij toch niet in het onzekere te zijn wie de dichter van deze psalm is. Want uit Handelingen 4 vers 25 weten wij dat David deze psalm heeft gemaakt.

Nee, dominee, dat is bezijden de waarheid. De exegeten vallen er niet over als je deze psalm (en de eerste psalm) meetelt als psalm van David, maar hun onderzoekingen geven anders te denken. Dus het had op z’n minst in de conditionalis moeten staan.
Zou onze predikant graag willen dat alle psalmen van David zijn, zoals ze vroeger, lang geleden dachten?
Zou hij een beetje hebben zitten slapen tijden één van de colleges ... zoals ook de gemeente wel eens in wil dutten als dominee Gods woord niet zo enthousiast brengt als de Heere van hem zou mogen verwachten?
Naar Handelingen verwijzen helpt natuurlijk niet veel. Dat is geschreven in de tijd dat er nog geen exegetisch apparaat was. Dat stamt uit de tijd dat ze allemaal nog dachten dat David alle psalmen had gedicht en op muziek had gezet.
En, hoeveel moeite de bijbelschrijvers zich ook getroost hebben om hun David te verbeelden - een prachtige David, ik geef het grif toe - archeologisch gesproken is er geen spoor van hem in het tijdens de secoli et secoli neergedaalde stof terug te vinden.

Niet dat ik er iets mee te maken heb hoor, ik heb die club allang vaarwel gezegd. Maar, het bloed kruipt waar het niet gaan kan, hé.
Om maar eens een bekend gezegde te parafraseren: je kunt Leonardino wel uit de kerk halen, maar daarmee heb je de kerk nog niet uit Leonardo.

Trouwens, wellicht is het wel een psalm van David. Misschien hadden ze rondom het begin van onze jaartelling nog wel alle oorspronkelijke teksten in hun handen, en kwam het handschrift van het origineel wel degelijk overeen met dat van de psalmen die wel beginnen met een Psalm van David. En dat zijn we door de barbaren van het Imperium Rõmãnum allemaal kwijt geraakt.

Mwah ... buiten is het 39 graden en ik zit me druk te maken over een dominee die wellicht een psalm verkeerd adresseert.
Saturday, June 11, 2022

PvGA: de Partij vande Groene Arbeider

Vandaag de nieuwe column van Frits Abrahams gelezen. Een beetje naïef. Maar dat mag ik wel in onze Frits: hoe naïever, hoe positiever je kunt schrijven over allerlei. Hij probeert de nieuwe partij die uit PvdA en GroenLinks (of moet ik zeggen GroenLinks en PvdA) moet opstaan smoel te geven: nieuwe naam, nieuwe leider.

Die nieuwe naam, daar komt ie niet uit.
Dat ik in de kop van deze post een suggestie doe, is niet omdat ik het beter meen te weten dan Abrahams, dat ik wel kan wat hij niet kan. Gewoon, een suggestie.
Groen van GroenLinks zit er in. Arbeid zit er in - arbeider uiteraard, want als Rutte geld naar Klimaat schuift - jaja, hoofdletter - of Jetten geld naar Klimaat haalt - dan is dat in zekere zin wel groene arbeid, maar het zijn geen arbeiders waarmee een fatsoenlijke sociaaldemocraat zich zou willen vereenzelvigen.
En het ritme van PvdA, dan dus PvGA, heeft toch altijd nog voor stemmen gezorgd, of de PvdA nou wel of niet aan het neoliberaliseren was.

Ik bedoel maar, ’t is een acceptabele naam. Een boeket madeliefjes in de vuist, en je kan er zo het campagnepad mee op.

Uit de leider kwam ie wel: Frans Timmermans.
Dat kan natuurlijk niet. Da’s geen arbeider. Wel een klimaatuitslover, maar dat doet ie zeer bureaucratisch - met een stapel rapporten op beide handen tot aan het plafond. Handen waarop geen kloofje te bekennen valt, en ook geen rouwrandje onder de nagel.
Laat ik duidelijk zijn: ik heb zelden of nooit op een sociaaldemocraat gestemd en ik zal zeker nooit op Frans Timmermans stemmen ... van z’n levensdagen niet.

Hoe komt Abrahams aan die naam?
Wel, EenVandaag heeft een enquête doen houden onder duizenden kiezers van beide partijen - ik wist niet dat de PvdA nog steeds duizenden kiezers heeft - en daar kwamen enkele namen uit tevoorschijn.
1. Ahmed Aboutaleb
2. Frans Timmermans
3. Jesse Klaver
4. Attje Kuiken
5. Femke Halsema - jullie weten wel: die van die klok op het Leidseplein die aangeeft hoeveel tijd ons nog rest voordat het klimaat definitief instort.

Abrahams is het dus niet eens met nummer 1.
Wel, ik vind het hele rijtje nogal ... uh ... ruiken. Ik zal in ieder geval nooit op Frans, en ook nooit op Jesse én ook nooit op Femke stemmen. (Trouwens, als ik Femke was zou ik wel drie keer nadenken voordat ik die prachtbaan van Burgemeester van Amsterdam op zou geven - er zijn haar een paar voorgegaan: Van der Louw, Peper, Cohen. Is slecht afgelopen met die jongens.)
Beter is het om met iets heel nieuws te komen. Met deze mensen wordt het de bureaucratisch-democratische verbeelding aan de macht om het klimaat te verheffen. Dat is ze met de arbeider niet gelukt, dus ik zou niet weten waarom dat ineens wel gaat lukken met Het Klimaat.

Abrahams heeft wel één goed argument voor Timmermans. Onze Frans zou gezegd hebben: Literatuur, kunst, cultuur zijn in dit verband geen luxe, maar essentieel bij het doorgronden van de mensensoort en waartoe zij collectief en individueel in staat is. Frits Abrahams is helemaal vertederd. Timmermans doet hem dan zelfs, heel nostalgisch, aan Joop den Uyl denken. Nou, dat is een beetje veel van het goeie, vind ik.
En dan die volzin: literatuur is in zekere zin kunst, en literatuur en kunst zijn in ieder geval onderdeel van (de) cultuur. Maar, bovenal, als Timmermans daadwerkelijk de mensensoort had doorgrond, zoals God dat doet volgens de psalmdichter ...

Gij kent mij, Gij doorgrondt mijn daân
Gij weet mijn zitten en mijn staan


... als dat dus werkelijk zo was, dan zou ons Fransje begrepen hebben dat ie beter nooit de sociaaldemocratie in had kunnen gaan, en dat ie subiet op zou moeten houden met de klimaatdemocratie. Ons Franske is nou toch al langer dan Jezus bezig met zijn klimaatevangelie ... en wat kan ie met eigen ogen zien? In Ukraine maken we er met zijn allen - ja, met zijn allen! - weer een grote rotzooi van.

Maar, Frits Abrahams heeft hoop. Hij schrijft: Met zo’n partijleider gaan we in Nederland hopelijk weer wat meer lezen.
Die hoop deel ik niet, maar ik wil hem wel graag delen. En als het waar is dat Frans veel blijft lezen, en Jesse veel gaat lezen, en Femke ... en dat iedereen veel gaat lezen ... als het waar is dat we zoveel gaan lezen, en kunst gaan kijken dat we geen tijd meer hebben voor dat klagelijke geouwehoer over klimaat ... wie weet, misschien dat ik dan wel op ons Franske ga stemmen.