Saturday, November 30, 2013

de Myrapas

Het is bijna 5 december en ik weet nog steeds niet of ik nu wel met goed fatsoen Sinterklaas kan vieren. Op m’n dooie eentje, dat wel, want ik woon hier vrij geïsoleerd op een heuvel, omringd door mannen met mijters maar weinig of geen zwarte medemens in de buurt - dus ik kan niemand pijn doen.

Niet dat ik ooit discriminerende gedachten heb gehad, noch vanwege Sinterklaas, noch vanwege andere nationale gebeurtenissen. Dus mevrouw Verene Shepherd hoeft niets voor mij te regelen, zoals ik graag een heleboel regelaars uit mijn buurt houd.

Nederland stond wel op zijn achterste poten zeg. Maxima zei ooit dat de NL-er niet bestaat. Nou, de NL-er was boos, of op z’n teentjes getrapt, of op zijn minst opgewonden. Wij zijn heeeeelemaal niet racistisch!

Laten we dat laatste even recht zetten.
Wanneer in een land een parlementslid kopvoddentax roept en daarbij refereert aan hoofdbedekking van mensen die van de overkant van de Middellandse zee komen of vanachter de Bosporus, dan beledigt hij een ras. ’t Is weliswaar niet zwart, en 't heeft ook geen spleetoogjes, maar ’t is duidelijk een ras. En als dan niemand opspringt of ingrijpt, en nauwelijks een jaar later deze man een regering NL met gedoogsteun overeind mag houden en daarvoor gezag toegedicht en met respect bejegend wordt - alles dankzij een daverende winst bij de verkiezingen, naar grootte de derde partij van NL - dan hoeft heel NL mij niks meer wijs te maken.
Een racistisch volkje dus.

Maar goed, weg van de zwarte Piet, terug naar Sinterklaas.

Lang geleden heb ik zelf voor Sinterklaas mogen spelen.
Ons clubhuis was een tijdje daarvoor afgebrand, en rond 5 december begon de wederopbouw. In de hoedanigheid van Sinterklaas mocht ik die dag de eerste steen leggen. Als verrassing kon ik als een heuse Sint een cheque aanbieden - ik had mijn internationale werkgever zover weten te kregen dat deze een binnen de landsgrenzen nauwelijks bekende hockeyvereniging wilde “sponsoren” - een eenmalige bijdrage uiteraard.
Als Sint heb ik toen geen beroep op knechten gedaan. Ik kwam dus niet vergezeld van Zwarte Pieten het sportterrein op rijden. Dat ging niet gepaard met edele, tegen het racisme gerichte motieven: Ik vond dat ik het wel alleen afkon.
Wel had ik een pop bij me, die ik daar op de nog aanwezige puinhopen van het oude clubhuis heb gegooid. De symboliek was duidelijk: Het zielloze wezen dat ik daar zo achteloos rondslingerde zou vanuit de as herrijzen, daarbij het clubhuis met zich meetrekkend en de vereniging opnieuw tot grote hoogten voerend.

En jawel, je kunt heel goed Sinterklaas spelen, zonder dat er een Zwarte Piet in de buurt is - dus het lijkt een nutteloos verschijnsel.
Is dat nu bevestigend voor het oordeel van die VN-mevrouw?
Verder moet ik bekennen dat die pop in mijn armen bedoelde een knecht voor te stellen en, nu ik de foto’s van deze zo merkwaardige Sinterklaasverschijning nog eens bekijk, dat die pop wel degelijk zwart was.
O jee, wat betekent dat nou weer?

Zoveel is duidelijk: het is kennelijk moeilijk Zwarte Piet ver van je bed te houden als je met Sinterklaas bezig bent. Maar misschien is er een oplossing voor zowel het een, Zwarte Piet, als het ander, racistische vooroordelen.

De oplossing voor Zwarte Piet is eigenlijk simpel.
Sinterklaas komt uit Myra. Dat ligt in Turkije. Dus als we voortaan Sinterklaas laten spelen door een Turk die er ook als Turk uitziet en met een zwaar Turks accent spreekt, dan is de Zwarte Piet kwestie al een beetje opzij gedrukt.
Als we de goedheiligman dan ook nog laten omringen door knechten, representatief voor de bevolking NL, dan hebben we veel witte knechten, die verplicht zijn door hun praat duidelijk te maken dat ze uit de klei getrokken zijn. Uiteraard is een enkele Marokkaanse of Ghanese jongere zeer welkom als knecht (al ben ik bang dat die daar geen zin in hebben), en dan is Zwarte Piet helemaal naar de achtergrond verdreven.

Nu nog het racisme.
Ik stel voor dat we ieder jaar tegen Sinterklaas een klein onderzoekje houden: staan mensen in de juiste stand om Sinterklaas te vieren: vol nobele gevoelens voor iedere medemens, ongeacht of die uit NL komt, ongeacht of het een blanke is of dat die persoon andere kenmerken heeft. Het onderzoek leidt tot de diagnose: wel of niet geschikt om Sinterklaas te vieren - en daarmee tot het verkrijgen van een Myrapas.
Die Myrapas maakt dat je aan Sinterklaas mag doen, zoals je met een viskaart mag vissen. Maar het niet hebben van die Myrapas betekent ook dat je gedurende de voorpretdagen niet in warenhuizen wordt toegelaten. Ook niet bij de kruidenier, je kan dus ook geen chocoladeletter kopen.

Voor het verkrijgen van die pas moet iedere NL-er een paar vragen beantwoorden, waarvan er één heel belangrijk is, een soort sjibbolet: als Sinterklaas na 5 december zo gauw mogelijk opsodemietert naar Turkije, daarbij al z’n niet-NL knechten in de zak meenemend, waarbij ook andere NL-ers die hier niet echt thuishoren, zoals kutmarokkaantjes en luie Surinamers, op de boot worden gezet - zou dat voor U de ideale Sinterklaassurprise zijn? Uiteraard is het hele onderzoek belangrijk, maar wie deze vraag met “Ja” beantwoord is hoe dan ook uitgesloten van het goedheilgmanfeest, die krijgt geen Myrapas.

Zo’n onderzoek heeft verschillende voordelen.
Zoiets organiseren is natuurlijk geen kattepis, dus rondom deze feestdagen hebben we een laag werkloosheidspercentage met een heleboel NL-ers aan het werk, zodat Sinterklaas nationaal voor een goed gevoel zorgt.
Uiteraard is het goed voor de staatsfinanciën, want evenals een viskaart moet de Myrapas duur betaald worden.
Daarnaast zal blijken dat er veel minder PVV-ers zijn dan gedacht, want als de laatste dagen één ding duidelijk is geworden dan is het wel dat niemand zich zijn Sinterklaasfeest af laat pakken - nou ja, de vraagstelling van die belangrijke vraag is misschien wel een beetje te ingewikkeld voor dat slag mensen - ze stemmen NEE, maar hun antwoord had JA moeten zijn - waardoor onbedoeld een aantal toch nog binnen de boot blijven.

U denkt dat het oncontroleerbaar is?
Daar huren we de NSA voor in. Rondom deze tijd houden ze speciaal alle computers NL in de gaten. Zodra er ergens op een PC een Sinterklaasrijmpje wordt gemaakt, of anderszins Sinterklaas genoemd wordt, wordt in een ander Burgerlijke Stand bestand nagekeken of er een Myrapas is uitgereikt aan die persoon. Zo niet, dan wordt Justitie ingeschakeld.

Monday, November 11, 2013

neurolaw

Zou Jansen Steur zich voor de rechtbank mogen beroepen op een via een hersenscan gestelde diagnose dat zijn brein verantwoordelijk is voor zijn wangedrag? Ik doel nu op verduistering en valsheid in geschrifte. Zelf zei hij daarover in een interview met NRC: “Dat is jatten. Om niks. Ik had het helemaal niet nodig. Het is wezensvreemd, afwijkend gedrag.”

In The Guardian van Zondag 10 november jl. wordt gesproken over neurolaw. Onder de kop US courts see rise in defendants blaming their brains for criminal acts wordt verslag gedaan van een bezoek van Nita Farahany, hoogleraar recht en lid van Obama’s commissie voor bio-ethiek aan een congres van een Society of Neuroscience. Ze zet vraagtekens bij een zijtak van de neurologie en het recht, waarbij de advocaten van hen die terecht staan voor zwaardere criminele delicten een beroep doen op “overmacht” vanwege een afwijking in de hersenen. De afwijking die verantwoordelijk zou zijn voor het deviante gedrag zou dan aangetoond moeten kunnen worden a.d.h.v. een MRI-scan van de hersenen. De krant schrijft het nogal stevig op als het spreekt van argumenten relying on questionable scans and other controversial, unproven neuroscience, maar dat is precies het vraagteken van Obama’s adviseur.

Het gaat niet nergens over. Inmiddels heeft ze een analyse gemaakt van meer dan 1500 judical opinions, het sluitstuk van een rechtsprocedure USA, van de afgelopen jaren: in 2005 werden in 30 gevallen neurologen als getuige-deskundige geraadpleegd, in 2012 is dat aantal opgelopen tot 100. (Als extrapolatie is toegestaan betekent dat dat in een derde van de gevallen de verdediging een niet goed functionerend brein als argument ter verzachting / rechtvaardiging / ontlasting inbrengt.)
En niet alleen in de United States, ook in het United Kingdom, en recent in België.

Nu heb ik er persoonlijk nooit aan getwijfeld dat het brein van hen die misdaden plegen niet goed functioneert. Misschien beter te zeggen: anders functioneert dan bij de norm - dat is, de normale zich netjes naar de wet en beschavingsregels gedragende leden van het menselijk ras. Daar heb je geen neuroloog voor nodig.

Maar het probleem graaft iets dieper. De vraag is (nog) niet zo zeer: mag je dit als argument aanvoeren - nee, de eerste vraag moet zijn: kan de neurologie daar met recht en zekerheid uitspraak over doen. En daar zit’m de kneep. Veel neurologen vinden dat de neurologie in dit geval een veel te grote broek aantrekt. In USA zegt een hoogleraar recht en ethiek psychiatrie het zo: "You can't leap from a dynamic brain scan to notions of responsibility." Ook elders worden er vraagtekens bij gezet.

Ook in NL. De verdediger van Jansen Steur maakt zich geen zorgen over verkeerde/onzorgvuldige diagnoses; er zouden veel argumenten zijn dat deze juist heel zorgvuldig tot stand zijn gekomen. Dat is tekenend voor het wereldje waar je naar kijkt: net zo hoog op het paard, en evenveel hoofdschudders als bij de klimaatdiscussie. Sommige neurologen zijn daar in de media heel open over geweest: je mag je afvragen of Jansen Steur met het aantal verkeerde diagnoses afwijkt van de norm.

Frank van Gaal, dat is de verdediger, krijgt wel hoofdpijn van de rest van de aanklacht - dat ziet er somber uit voor zijn cliënt. Wellicht een goed idee voor de verdediging om op dat punt een hersenscan te vragen die, inderdaad, concludeert tot de diagnose die Jansen Steur van zichzelf gesteld heeft: wezensvreemd, afwijkend gedrag. Niet ondenkbaar dat de rechter dan tot de conclusie komt: hier kan de man zelf niet verantwoordelijk voor worden gesteld, dit is de schuld van een defect in de hersenpan van Jansen - en besluit tot vrijspraak.

Dit gaat uiteraard over de vrije wil.
Dick Swaab is er uit: die bestaat niet.
Ik heb dat anders opgelost. Het is daar boven in ons brein allemaal een prefixed weefsel van vaten en bloed. Dat gedraagt zich zoals het zich gedragen moet. Ik ben het daarom eens met Swaab.
Maar als zo’n hersenkluwen tegenover mij staat, vrouwelijk of mannelijk, dan weet ik: een mislukte robot. Maar, erger dan een blindganger, een ongeleid projectiel. Volkomen onvoorspelbaar. Dat noemen we wel een eigen willetje. En de enige die daarvoor verantwoordelijk moet worden gehouden.