Saturday, June 29, 2024

een eigenwijze oude man

Biden is toast, zeggen ze in Amerika.
Biden è cotto, zeggen ze hier in Italië.

Persoonlijk zou ik niet weten wat die man nog in de arena doet, behalve de Democratische Partij voor jaren kapot maken én, erger nog, de democratische rechtsorde in gevaar brengen. Want er is geen twijfel mogelijk: Trump zelf, maar vooral de mensen die in zijn kielzog meespoelen richting Washington, hebben alles in zich om in Amerika een aristocratisch regiem te vestigen. Dat wordt dan de tweede grootmacht, naast Rusland.
Alles en iedereen zou zich daartegen moeten verzetten.

Want Biden verlaat uit zichzelf die arena niet.
Hij roept, in North Caroline: I intend to win this state in November. We win here, we win the election.
Én: When you get knocked down, you get back up.

En dan moet ik denken aan dat gedicht van Dylan Thomas.

Do not go gentle into that good night,
Old age should burn and rave at close of day;
Rage, rage against the dying of the light.


en aan het laatste vers daarvan:

And you, my father, there on the sad height,
Curse, bless, me now with your fierce tears, I pray.
Do not go gentle into that good night.
Rage, rage against the dying of the light.


No comments: