Tuesday, July 22, 2014

disclaimer

"Voor alles wat we op deze plek melden uit Oekraïense en Russische hoek geldt een disclaimer: de ramp is sinds donderdagavond ook direct een propaganda-oorlog geworden. Wat de regeringen in Kiev en Moskou en de separatisten in Oost-Oekraïne zeggen, is gekleurd en vaak moeilijk te verifiëren."

Aldus de NRC.
"deze plek" is het live blog waar alle, ik herhaal alle nieuwsfeiten en al het andere dat door de redactie van NRC wetenswaardig gevonden wordt, met ons gedeeld worden, ongeacht wie dat dan ook gemeld heeft.
Het wordt maar liefst zes (6!) keer herhaald, steeds bij een bericht uit die hoek.

NRC heeft kennelijk niet in de gaten dat ze zichzelf hiermee expliciet in de propagandaoorlog mengt: wat de regeringen van USA en Maleisië, de Europese Commissie en de bewindvoerders van Malaysia Airlines te melden hebben is uiteraard niet gekleurd. Dat Nederlandse regeringsleiders, onze Koning voorop, uitsluitend en alleen de waarheid spreken, zodat verificatie volkomen overbodig is, staat natuurlijk als een paal boven water!

Ik herhaal hier daarom nog maar eens wat ik al elders gemeld heb:

"It is becoming plain that the atrocity visited on the Malaysian jetliner is a direct result of arming morons." (one of the - American - pundits)

Well, it is American intelligence that told us about an airliner blown out of the sky.

As ... ahem ... American intelligence has told us also "everything you need to know" about MH 370.
Remember?
That other Malaysian airliner.
It appeared to be all humbug. We still do not know just a tiny little bit of what really happened.

No comments: