Sunday, August 10, 2014

de openbaring van leonardo

En er zal een dominee opstaan, die gelezen heeft van de onderzoekingen van Dean Radin en zijn pornoplaatjes - U moet mij niet vragen hoe die dominee dat weet - en die ook gehoord heeft van het diepere vorsen van Jack Gallant naar associaties die de hersenpan binnendringen als iemand de naam Mona Lisa hoort noemen, en hij begrijpt dat hier kansen liggen. Via Geloof en Wetenschap zal hij kennis maken met hooggeleerde figuren als Taede Smedes en Emanuel Rutten, mensen die met, en ook wel over God aan de weg timmeren, en ook met de lachende theoloog Riemersma, die zich soms Jan, maar ook wel Jan-Auke noemt.

Zijn idee is dat, als neurologen de hersenen kunnen scannen op van alles en nog wat, daar ook de afspiegeling van ons Godsbeeld te vinden moet zijn. Niet een afspiegeling, nee, dé afspiegeling.
Hij zal nog even met zijn kerkeraad en met de gemeente overleggen - hetgeen weer zal leiden tot een kerkscheurinkje, want één van de ouderlingen zal vinden dat dit hetzelfde is als een beeld maken van God en dat mag niet, dus die gaat zijn eigen dienst aan God inrichten - maar de herder zal doorzetten, met de zegen van God en zijn gemeente - en hij gaat die drie godgeleerde filosofen schrijven.

De vrinden Taede en Emanuel en Jan-Auke, die eigenlijk nog geen vrinden zijn, want ze waren elk voor zich heel erg druk bezig met hun eigen God - Jan-Auke heeft nota bene God zelf uitgevonden - en daarom ook nog niet weten van dit soort onderzoeken ...

[terzijde
Ik ben niet op Patmos geweest, en ben ook geen helderziende. Ik ben wel iemand die vindt dat al die wetenschappers die met God bezig zijn, dat op een wetenschappelijke manier zouden moeten doen - en ik laat dat ook regelmatig aan ze weten. Wij, zij en ik, zijn dus helemaal geen vrinden. Vandaar dat ik ze graag een stap voor ben, en wil weten wat ze van plan zijn. Omdat ik al langer van die onderzoekingen afwist, heb ik zelf een onderzoek opgezet naar wat zich allemaal in de koppen van deze gelovige wetenschappers afspeelt. Vandaar.
]

... die mannen zullen dus eerst afwijzend staan tegenover dit verzoek - het gaat hier per slot om de ideeën van een eenvoudig predikheertje - maar daarna zullen ze hun hart verzachten en er brood in zien, al was het alleen maar voor hun eigen business. En zo zullen ze de handen ineenslaan en een brief schrijven aan the Human Brain Project, het project van de EU voor hersenonderzoek. (Niet ondenkbaar dat op het moment dat dit U leest deze brief al geschreven is.)
"
Geachte budgetbewaker,
Graag willen wij Uw aandacht vragen voor de plaats die God inneemt in de West-Europese beschaving. Vandaar dat wij menen dat in het op handen staande onderzoek naar de hersenen er ruimte gevonden moet kunnen worden voor een specifiek onderzoek naar Godsbeleving, en verdere bevindelijkheden. Wij hebben het vertrouwen dat ...

"
... volgt wat ze verwachten, en waarop die verwachting, naast een stuk Godsvertrouwen, is gebaseerd.
Waarna ze eindigen met
"
Zoals U weet zijn Europa en Israël in de grond der zaak verbonden door hun Joods-Christelijke wortelen. Wij vertrouwen er dan ook op dat de erkenning van het belang van dit onderzoek een breed draagvlak zal vinden binnen Uw commissie.
"

Ze zullen ontdekken dat dit geen handige afsluiting is. Israël heeft zojuist weer een stapje verder gezet in het opruimen van de Palestijnen, en niet iedereen in Europa is nog even positief. Vandaar dat ze zich met een vergelijkbaar schrijven tot het Amerikaanse project BRAIN zullen wenden, dat een soortgelijk doel nastreeft: mapping the brain. Hier werkt die afsluitende zin wel, want tegelijkertijd wordt een kopie aan the American Israel Public Affairs Committee gestuurd.

En zo zal er naar God in de hersenpan gezocht gaan worden.
Het resultaat zal zeer bedroevend zijn: er zullen geen Godsbeelden gevonden worden, noch soortgelijke images, en ook geen woorden als God of Jahweh.

Dat geloof ik niet, zal Taede zeggen.
Bestaat niet, zal Emanuel antwoorden.
Waarop Jan-Auke: nee want God bestaat.

Eén van de drie - ik weet niet meer wie - zal met het briljante idee komen: als God nu eens om ons heen, boven ons hoofd zwaait, zoals de stralenkrans bij de afbeelding van heiligen.
Eureka, zullen ze alle drie roepen.
Maar, zal de vraag luiden: hoe dat te onderzoeken?
Met enkele andere gelovigen, die ook nog wetenschapper zijn, bedenken ze dat er een soort buitenhoofd ontwikkeld moet worden, een schil die dan op dezelfde wijze onderzocht zal worden als de hersenpan. En omdat de machtige arm van AIPAC verder reikt dan menigeen denkt, zal het Amerikaanse project ook hier voor de funding en de materiele invulling zorg dragen.

Dan zal ontdekt worden wat Richard Dawkins in zijn ergste nachtmerries niet heeft kunnen ervaren, en waardoor we zeker zullen weten dat Christopher Hitchens zich in de hel bevindt: God blijkt te bestaan, buiten de mensen om.
En die Leonardo kan ook wel inpakken, zal vrind Taede zeggen.
Eigenwijs stuk internetdoler, zal vrind Jan-Auke ons laten weten.
En we hebben ook nog gedaan wat hij wilde, zal vrind Emanuel zeggen, we hebben het wetenschappelijk vastgesteld.

En weer zal er één met een idee komen, lang niet zo briljant, maar bovenal destructief.
Als we nu eens een kerkschil gaan maken, zal die ene zeggen - het moet Taede geweest zijn, die wil alsmaar vernieuwen, die wilde ook al van de zondeval af. En als we dan die schil gaan onderzoeken op de aanwezigheid van God. Dan kunnen we ook nagaan of de kerk wel de aangewezen plaats is waar God ons wil ontmoeten.
Vraagteken. Wishful thinking.
Dan zullen we weten welke kerk de ware plek is om het geloof te vinden, zal Emanuel zeggen.
Uitroepteken, maar wel heel andere wishes in zijn hersenpan.
Dan zullen we weten dat het ware geloof op internet te vinden is, zal Jan-Auke zeggen.
Wat hij niet zal uitspreken, maar wel zal denken: op het blog van de lachende theoloog, en in gedachten slaat hij 97 stellingen, eentje meer dan Luther, en nog eentje meer voor de zekerheid, op alle deuren van alle kerken.

Hier ben ik opgehouden met mijn onderzoek, ik had er schoon genoeg van. In de toekomst kijken is niet altijd even leuk.
En omdat tijdens mijn Gioiellaanse jaren in mij de vleesgeworden Italiaanse miscredente zichtbaar is geworden, maak ik me ook absoluut geen zorgen. De Paus, onze nieuwe Paus, die aardige Francisco, gaat, als baas van de Katholieke Kerk, de moeder van alle scheurders en scheuringen, echt niet meewerken aan zo'n onderzoek. Dus het gaat uiteindelijk niks voorstellen.

En laat Smedes, Rutten en Riemersma maar rustig verder dromen om de Luther Zwingli en Calvijn van het internettijdperk te worden.

No comments: