Tuesday, December 4, 2018

postings op climategate

Voor climategate heb ik een aantal posts geschreven. De eerste heb ik, min of meer terzelfder tijd, ook op dit blog gezet. Hier volgen de links naar de overige berichten die ik op deze site heb mogen plaatsen, in volgorde van verschijnen.

22 juni 2018 Samenzweerders5 juli 2018 Hel en verdoemenis26 juli 2018 Meer beren op de weg … nieuwe kansen27 augustus 2018 Klimaatverandering – vaker ondergelopen tunneltjes?11 september 2018 De lange weg van warrige taal naar wetenschap19 september 2018 Er is nog hoop! Psychiatrische hulp bij klimaatangst11 oktober 2018 Hier sta ik, ik kan niet anders21 oktober 2018 Rosanne Hertzberger heeft (opnieuw) gesproken13 november 2018 Is God te vroeg dood gegaan?10 februari 2019 kinderkruistocht14 maart 2019 van weters die weten dat ze denken meer te weten dan ze weten7 april 2021 het AntropoceenNB
Voor de volgende impressie op dit blog, zie: kleine mannetjes ... er blijft niks groots aan kleven

Deze serie wordt begeleid door wat speldeprikjes.
Voor het eerste speldeprikje zie: mankind stumbling

No comments: