Thursday, January 13, 2011

STEUNBEREN VAN DE SAMENLEVING


Kees Schuyt is een steunbeer van de samenleving. Ik heb hem leren kennen via zijn stukjes in de Volkskrant. Wat mij betreft is het een man die we niet kunnen missen in de ruggengraat van onze samenleving NL. Zeker niet sinds daarover een gesel gaat.

Ik doel niet op de gesel van Fortuyn of Theo van Gogh of Wilders. Ik doel op de gesel van hun nalopers. De klagers. En dan vooral hen die het zo goed weten te verwoorden in de krant, op de pagina's van internet.

Kees Schuyt heeft ooit voor Balkenende een rapport mogen schrijven. Over normen en waarden. Een goed rapport, denk ik. Balkenende vond van niet en heeft het onder in een la gestopt.

Kees Schuyt heeft een aantal van zijn stukken gebundeld in STEUNBEREN VAN DE SAMENLEVING. Een goeie bundel. Ik ben het niet altijd met hem eens. Een enkele keer heb ik deze wijze man op een onvolkomenheid kunnen betrappen. Maar ik zou het boek aan iedereen aan willen raden.
Ik ben dankbaar dat ik een tijdgenoot van deze man mag zijn. Zoals ik ook even een tijdgenoot mocht zijn van zulke grote mannen als Anton Constandse, Arthur Lehning of Theun de Vries.

Er schuilt een zekere tragiek in het bestaan van deze mensen, en de rapporten en boeken die ze het licht doen zien. Zij die deze geschriften ter hand nemen hebben deze eigenlijk niet nodig.

Zij die het nodig hebben zullen vermoedelijk nooit langer dan een seconde stil kunnen staan bij wat deze mensen te melden hebben.

No comments: