Friday, January 28, 2011

tel uit je winst Jolande Sap

Volgens velen - zo niet de meesten - van hen die ons het Haagse wereldje verklaren heeft Jolande Sap een politieke prestatie van formaat geleverd wat betreft het democratische "meedoen" en heeft ze aldus het failliet van Job Cohen en de PvdA zichtbaar gemaakt.
Dat deze commentaren mij, als rechtgeaard pacifist, nogal wrang in de oren klinken zal niemand verbazen.

Menigeen is het vergeten, maar het is nog niet zo lang geleden dat niet alleen de meerderheid van het volk NL tegen verder optreden in Afghanistan was, maar dat ook de meerderheid van het Haagse wereldje het met het volk eens was. Er was eigenlijk maar één belangrijke dwarsligger: Maxime Verhagen. Die heeft werkelijk alle middelen ingezet om zijn persoonlijke doelstellingen tot regeringsbeleid te maken. Daarbij nu dan geholpen door Jolande Sap.

Waarmee Jolande Sap zich niet heeft laten hinderen door de wens van de meerderheid van haar eigen Groenlinks kiezers.
Zoals Rutte en diezelfde Verhagen, hun zeer persoonlijke inzichten volgend, zo'n drie miljoen kiezers buitenspel gezet hebben onder het mom dat je anders anderhalf miljoen PVV-kiezers in de kou zou laten staan.
Veel van die verklaarders menen nu dat de democratie versterkt uit dit proces tevoorschijn is gekomen (er zijn er zelfs die van een wederopstanding van de dialoog spreken!).

Ik weet niet of Groenlinks hiervoor een prijs gaat betalen. De kiezer NL is een wel zeer autonome kiezer. Ik doel nu niet zozeer op het aantal anti-vreemdeling-stemmers, maar op het feit dat het vertrouwen in de politiek hier is toegenomen sinds we een minderheidskabinet hebben met gedoogsteun van op zijn zachtst gezegd maatschappelijk vreemd sporende figuren. 't Zou me niks verbazen als Jolande er mee weg komt.
De opbrengstcijfers zijn duidelijk.
Rutte heeft gezag gewonnen door een minderheidsstandpunt door de kamer te loodsen.
Verhagen heeft zeer beslist een boost gegeven aan zijn Atlantische carriere.
Ik weet niet of iemand het in de gaten gaat houden, ongetwijfeld zal ook Jolande Sap haar toekomst versterkt hebben - denk aan Eveline Herfkens die als rechtgeaard sociaal-democraat aan de oostkust van Amerika op zeer Amerikaanse wijze de behartiging van de belangen van de minder bedeelden in deze wereld weet te verbinden met de behartiging van haar eigen belangen.

Wat ik zo graag verklaard zou willen zien door die Haagse verklaarders is dit. Het kabinet Rutte/Verhagen zit er dankzij de steun van Wilders. Die is daarvoor rijkelijk beloond. We mogen dat iedere keer weer duidelijker zien als Gerd Leers in al zijn naaktheid voor ons staat, ons toont dat hij met zijn joods-christelijke bloedlichaampjes persoonlijk garant staat dat Neerlands bloed voor de invloed van vreemde smetten gevrijwaard zal blijven.
Ik hoop dus dat iemand van die verklaarders Jolanda Sap gaat vragen, graag met de camera erbij, wat nu precies de opbrengst is voor Groenlinks van die politieke prestatie, het geven en nemen dat zo kenmerkend is voor het democratische proces. Dat iemand van hen dus, wijzend op de niet te ontkennen beloning van Wilders gaat vragen aan Sap waar we de beloning voor Groenlinks gaan zien:
- gaan de vreemdelingen binnen onze poorten voortaan wat humaner behandeld worden, meer volgens Groenlinks opvattingen
- gaat de schande van de voedselbank weggenomen worden
- of gaan we meemaken dat het groene beleid van dit kabinet in positieve zin wordt bijgesteld
Waar en wanneer zal de steun van Groenlinks voor het kabinetsbeleid in klinkende munt worden omgezet.

No comments: