Sunday, February 13, 2011

MULTATULI

Max Havelaar vertelt dat prachtige verhaal van DE JAPANSCHE STEENHOUWER aan de kleine freule, Si Oepi Keti.

Van de man die steenen hieuw uit de rotsen. Dat het zeer zware arbeid is en het loon gering.De man is niet tevreden.

Dan komt de koning langs. [Ik sla de rijke man nu even over, dat is niet essentieel voor het verhaal.] De steenhouwer ziet hoe goed de koning het heeft en wil ook koning zijn. Op datzelfde moment is hij die koning.

Maar als koning heeft hij last van de zon. En omdat zijn dienaren hem daarbij niet kunnen helpen, wil hij ook een zon zijn. Op hetzelfde moment is hij de zon.

En hij staat daar schitterend te stralen en maakt de aarde en de mensen die haar bewonen vrolijk. Maar dan schuift een wolk zich tussen hem en de aarde. En hij voelt zich machteloos en wil ook een wolk zijn. Op hetzelfde moment is hij die wolk.

En als wolk stort hij zijn water op de aarde en voelt zich zeer machtig, want hij spoelt alles weg. Maar dan ziet hij dat daar een rots staat waar hij niet tegenop kan. En hij wil ook rots zijn. Op datzelfde moment is hij die rots.

Fier staat hij daar in dat landschap. Totdat, U begrijpt het, de steenhouwer ...

En hij was steenhouwer. En hij hieuw steenen uit de rots, met zwaren arbeid, en hij arbeidde zeer zwaar, voor weinig loon, en hij was tevreden

Dat laatste betwijfel ik, het zou betekenen dat wij geheugen hebben bij herschepping, bij reïncarnatie, bij die ewige Wiederkehr.

Maar voor de rest is het een prachtig verhaal. Ik denk dat veel te weinig NL-ers dat verhaal gelezen hebben, anders zouden er vast niet zoveel PVV-stemmers zijn. Misschien dat ik met deze herinnering het PVV-volkje wat kan uitdunnen.

Ik heb het verhaal graag aan mijn kinderen verteld. Niet om ze in teveel bescheidenheid tevreden te doen zijn met alles wat nu eenmaal is zoals het is. Maar ik denk dat je moet beseffen dat als je je eigen toestand met een andermans toestand vergelijkt - voor mij de aard van de onvrede - dat je dan, naast dat je niet anders dan selectief bezig kunt zijn, vooral niet weet waar je mee bezig bent. Beware of answered prayers, roep ik dan altijd.

Ik heb ook lang rond gelopen met het idee er een spel van te maken. Dat heb ik uiteindelijk ook gedaan. Ik heb zelf op basis van dit verhaal kaarten gemaakt. En dat heeft geleid tot drie, met VB ontwikkelde spelen op mijn computer.Multatuli (patience) / Rompicapo (mastermind) / Multadue (voorlopige naam, blokkade-oorlog). Én het heeft geleid tot een bordspel RIVOLTA waarvoor opnieuw grote dank moet worden gebracht aan heer Roberto omdat die op basis van mijn ontwerp een prototype heeft gemaakt van bord en stukken.

En de bedoeling van al deze spelletjes is steeds hetzelfde: het schuim van deze aarde - let wel niet te verwarren met de PVV! Niet de ontevredenen, maar de verschoppelingen van deze wereld, de verworpenen. LANG LEVE HET ANARCHISME - het schuim dus zal overwinnen en de Hooghe Heeren zullen het steeds in hun broek doen.

Ik ga deze spellen voor U op mijn site beschrijven.
- look here for: MULTATULI

No comments: