Sunday, February 9, 2014

de lachende theoloog

Onze lieve heer heeft rare kostgangers ... en internet heeft dat er niet beter op gemaakt.
Laat mij onmiddellijk erkennen: ik ben een rare kostganger.

Die lachende theoloog heeft een post op zijn blog gezet Dààrom bestaat God! Daarin zegt de lachende theoloog: We hoeven Atheïst natuurlijk niet echt te overtuigen. We hebben voldoende aan een redenering die Hem de mond snoert.

De mond snoeren!
Uit de bijbel, nog steeds Gods woord, kennen we genoeg voorbeelden van hoe tegenstanders van God de mond gesnoerd worden. Vandaar dat ik als volgt reageerde.
Dat is waar. We vragen God eenvoudig om een bliksem te sturen, en klaar is Kees (die klaar wilde komen met zijn ... ja, met wat eigenlijk?).

De vraag is: is Kees nou bebliksemd omdat ie een natte droom had, of is het de natte droom van Jan-Auke dat Kees bebliksemd is?
De analogie is duidelijk. God rekent hier met iemand af, Onan, die volgens de moralistische schrijver van de eerste bijbelboeken zich niet fatsoenlijk gedraagt, terwijl een natte droom in onze moderne beeldspraak wel gebruikt wordt voor dingen waar je wel heel erg naar verlangt, maar die niet voor het grijpen liggen.

Jan-Auke is die lachende theoloog.
Jan-Auke Riemersma, docent wijsbegeerte, gepromoveerd op de integratie van wetenschap en religie.
Maar hier kon hij niet zo om lachen. Hij verwijderde mijn reactie van zijn blog, en, nadat ik had gemeld dat ik toch echt heel serieus was, kwam hij terug met Leonardo, je bent een idioot of een halve gare. Hoepel op van dit blog!

Zo snoer je dus mensen die niet geloven wat jij gelooft de mond. Ik heb daarna nogmaals een analogie aan Jan-Auke voorgelegd.
In MAZURKA VOOR TWEE DODEN een roman van Camilo José Cela, Nobelprijswinnaar, wordt één van de twee doden als volgt ingeleid: Làzao Codesal werd door een Moor vanuit een hinderlaag gedood, hij werd vermoord terwijl hij zich aftrok onder een vijgeboom. Iedereen weet dat de vijgeboom heel bevorderlijk is voor de luie zonde ...

Iedereen weet dat de God van Abraham, Izaäk en Jacob een wrekende God is. Niet alleen Codesal heeft zijn gerechte straf ondergaan, het Vaticaan vond ook dat de schrijver van het verhaal, Cela, zou moeten boeten.
Hoe jullie God ook verder willen opleuken, dat opleuken heeft consequenties Jan-Auke. Daar mag je mij mee proberen te overtuigen - maar de mond snoeren is een heel ander chapiter.
Ik geef toe: een beetje betweterig, een beetje pesterig.
Ook deze reactie is door Jan-Auke verwijderd.

Gelovigen mogen van mij onderling discussiëren wat ze willen, ze mogen de grootst mogelijke onzin beweren. Ik heb er eigenlijk helemaal niks mee te maken. Maar ze moeten wel bij de les blijven.
Dat opleuken van God, dat aaibaar maken van de Almachtige, moet natuurlijk wel consequenties hebben in het verhaal naar hen die ze willen overtuigen. De atheïst in dit geval.
Terzijde, wat een atheïst is weet ik niet, maar ik geloof in ieder geval niet in de God van Abraham Izaäk en Jacob, en ik ben ook niet van de joods-christelijke peentjes.

Wat ik wel weet is dat Gods woord nog steeds Gods woord is, en dat op basis daarvan er nog steeds een paar essenties zijn, verkondigd worden, ook wel leerstukken genoemd, en die zeggen:
- je wordt in zonde ontvangen en geboren
- door dit aardse tranendal ga je naar de hemel, alwaar je Jezus aantreft, zittende ter rechterhand Gods, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden
- en je wordt met open armen ontvangen, dat heet genade
- of je wordt in de buitenste duisternis geworpen, dat heet eigen schuld dikke bult

Wel, dat zou die lachende theoloog met al zijn relativeringsvermogen nou eens gewoon eerlijk moeten zeggen: is dat nog geldig, of is dat allemaal flauwekul, humbug. Kunnen we inderdaad allemaal vrolijk lachend op weg, sober levend dan wel zuipend, kuis dan wel aan een stuk door naaiend, vriendelijk voor onze naaste dan wel zoals Bush iedereen neermaaiend die niet met mij is, naar het einde, alwaar een iegelijk, zonder enige uitzondering, door God de hemel wordt binnengehaald onder de uitroep: hé, blij dat ik jullie hier ook zie, goed dat je gekomen bent.

No comments: