Saturday, February 15, 2014

integriteitstest

Peter Otten, voorzitter van Raadslid.Nu wil een integriteitstest voor aspirant gemeenteraadsleden. Hij maakt zich zorgen over het toenemende aantal akkefietjes met die lui.
Ik weet niet wat dat op kan lossen. Gemeenteraadsleden leggen gewoonlijk een eed af bij de aanvaarding van hun ambt. Daarin beloven ze precies datgene wat je bij een integriteitstest moet testen. Dus als ze geen probleem hebben om die eed af te leggen, zal het ze al helemaal geen moeite kosten om goed uit die test tevoorschijn te komen.

Toch vind ik het een goed idee. Mits het uitgebreid wordt tot Kamerleden - en dat dat dan ook met terugwerkende kracht voor de zittende Kamerleden geldt. Iedere test die Wilders uit zou selecteren als ongeschikt voor het Kamerlidmaatschap kan ik toejuichen.

Zou Wilders zakken?
Wel, ik zou niet graag op mijn conto hebben staan dat ik gezegd zou hebben dat de heer Wilders omkoopbaar is, niet onkreukbaar.
Daarom ben ik even over dat woord na gaan denken. En je komt dan daar waar de taal mee begint: rechtschapenheid, een ouder woord voor integriteit, dat door Van Dale gepositioneerd wordt in 1649 - en het heeft ook nog even geduurd voordat dat woord het etiket gallicisme is kwijtgeraakt.
Rechtschapenheid wordt dan al lang gebruikt.

Regtschaepenheidt.
Een integriteitstest levert dus antwoord op de vraag: kan die man met recht een schaap genoemd worden. *)

En die vraag durf ik, en kan ik ook, wat Wilders betreft, ontkennend beantwoorden.
Nee dus.
Niet zachtmoedig als een schaap.
Niet onschuldig als een lam.

Ik kan me hier natuurlijk met een Jantje van Leiden van afmaken: iemand die het woord "kopvoddentax" in de mond neemt om daarmee een volksdeel te beledigen waarbij rassenonderscheid een criterium is, maakt zich als Kamerlid aan iets schuldig, laat niet een kant van het zelf zien dat zachtmoedig genoemd mag worden. Je zal het wellicht niet in een integriteitstest kunnen opbergen, maar dat is dan ook het enige bezwaar dat aan zo'n test kleeft.

Maar, ik heb een betere.

De islam is een leugen, Mohammed een crimineel, de Koran is vergif. Zo luidt, volgens Wilders zelf, de tekst van de sticker die hij verspreidt. Als je in het westen zegt dat het christendom een leugen is, dat Jezus een crimineel is (of, als Mohammed niet Jezus mag zijn, dat Jesaja een crimineel is) en dat de Bijbel vergif is, dan heb je, zachtjes gezegd, een probleem. Willem Frederik Hermans kwam er alleen maar genadig vanaf omdat hij staande mocht houden dat niet hij lelijke dingen had gezegd over kerk en geloof, maar zijn hoofdpersoon.
Dat het verschijnen van die sticker samenviel met het schrappen van het artikel over Godslastering uit onze wet, zegt heel veel over de bedoeling van zo'n sticker.

Wilders is in zekere zin een profeet. Die man boodschapt ook over geloofszaken. En wat voor de ene religie geldt, geldt voor alle religies: je hebt profeten en je hebt profeten.
Voor de islam is Wilders een valse profeet.
En dat heet volgens de joods-christelijke worteltjesleer: een wolf in schaapskleren.

Vandaar: Wilders kan niet met recht een schaap worden genoemd. En hij zou dus zakken voor die rechtschapenheidstest.
Als een baksteen.


*) U zult zeggen: rechtschapen heeft helemaal geen verwantschap met schapen. Dat komt van recht en schapen, en dat komt weer van rechtschaffen, ofwel goed scheppen.
Ja, dat weet m'n neus ook, maar dat doet er niet toe, want, zoals ik al zei: iedere test die Wilders uit zou selecteren als ongeschikt, voor wat voor openbare functie dan ook, zou door mij van harte toegejuicht worden.

No comments: