Tuesday, May 21, 2024

wright or rong ... uh ... wrong trump card

Joe Biden heft er niks van begrepen. Bernie Sanders heeft er niks van begrepen. En de hardliners onder de Democraten – zij die er heilig van overtuigd zijn dat de Democratische waarden alles zijn en dat de Republikeinse waarden niets voorstellen – hebben er niks van begrepen.

Gisteren heeft de hoofdaanklager van het Internationale Strafhof gevraagd om arrestatiebevelen uit te vaardigen tegen de leiders van Israël, met name Benjamin Netanyahu, en Hamas, met name Yahya Sinwar. Biden heeft dat “belachelijk” genoemd. Hij doelt dan uiteraard op Netanyahu. Die andere man mogen ze oppakken en vierendelen.

In Amerika heb je inmiddels een groep uncommitted: democraten die besloten hebben niet op Biden te stemmen, omdat ze niet tevreden zijn over zijn beleid. Dat beleid geldt niet alleen de Palestijnen, maar dat laatste is een niet onaanzienlijk deel daarvan. Dat baart de verkiezingsstrategen van Biden zorgen, want dat zou in de swingstates wel eens kunnen leiden tot het cadeau geven van de kiesmannen aan Trump.
Daarom dringen ze er bij die groep kiezers op aan om hoe dan ook voor Biden te kiezen. Okay, Gaza is erg, is rampzalig, maar Trump is nog rampzaliger. Een houding die een beetje ligt in de lijn van: we zullen het de kiezer nog één keer uitleggen, dat van die 40.000 dode Palestijnen en de gemillimeterde leefruimte voor de overlevenden … maar dan goed uitleggen.

Sanders is daar wel het prototype van. Hij heeft outlets, en hij kan het op een rijtje zetten. Aldus.
“If you believe that climate change is real, you’ve got to vote for President Biden,” Sanders said in a CBS “Face the Nation” interview with Margaret Brennan. “If you believe that women have a right to control their own bodies, you’ve got to vote for President Biden.” Sanders went on, listing the importance of fighting against wealth inequality and tax breaks, and to lower prescription drug prices and preserve democracy. “The contrast between Biden and Trump is day and night,” he said. “The election of Trump would be a disaster for this country.”
En daar zit hem nou net nou de kneep.
Ik heb ooit een paar grafieken gemaakt waarin de belangrijkste economische factoren – GDP, werkeloosheid, inkomen per huishouden – per jaar afgezet waren tegenover de kleur van het regiem. Niet alleen van de President, maar ook de kleur van Senaat en Huis. Er was geen enkele correlatie tussen de kleur van de politieke machthebbers en de kwaliteit van die indicatoren van het “financiële welzijn” van de Amerikanen. Het ging goed in jaren waarin de Democraten aan de macht waren, maar ook in jaren waarin de Republikeinen aan de macht waren; echter zo was het ook met de economisch slechte jaren. En het maakte ook geen verschil of de President kon steunen op het volledige congres of moest schipperen. Ik heb dat over een bandbreedte gedaan van 80 jaar (1929-2010).

Het is een bevestiging van mijn overtuiging – maar niet alleen die van mij – dat de kleur van de regering (in een niet-bananenrepubliek) nauwelijks invloed heeft op het economisch welbevinden van het land. Zeker niet in onze geglobaliseerde wereld.

En dat laat het lijstje van Sanders ook duidelijk zien: de zaken die hij opnoemt worden niet beïnvloed door economische omstandigheden. Ze worden genoemd in het party platform bij verkiezingen, en kunnen als beknottend worden ervaren, maar hebben niks met welbevinden te maken en al helemaal niet met vrijheidsgevoel. Het zijn, niet alleen politiek gesproken, maar ook sociaal, (bijna 100%) imponderabilia.
Het enige dat een probleem voor de welvaart en voor de vrijheid van handelingen zou kunnen betekenen is building back better in het algemeen en climate change in het bizonder. En daar zijn het – naar mijn vaste overtuiging - de Democraten die Amerika kunnen breken.

Nee Sanders. Er is niets desastreus aan Trump. Je kunt de man verafschuwen, of zijn politieke ideeën. Maar desastreus is meer een etiket voor de angst voor climate change en het op de schop nemen van de maatschappij, waaronder de belangrijkste motor van de economie: de energievoorziening.

En wat Biden doet in zijn reactie op het Internationale Strafhof is, ten principale, niets anders dan wat de Republikeinen in andere geledingen van het politiek en economisch handelen doen: het recht naar je hand zetten. We gaan Netanyahu niet arrresteren, kom nou. Dat is meer iets voor Iraanse generaals – en omdat die niet naar den Haag komen sturen de Israëli daar zelf wel een drone op af.
Daarmee is Biden een echte Amerikaan die in niets verschilt van andere Amerikanen, een echte grote Republikeinse jongen: het recht, dat is iets voor de zwakkeren onder ons. Dat kun je proberen te krijgen. Een beetje Amerikaan haalt zijn recht, ten koste van wat en van wie dan ook.

Ik vrees dat dat het zoveelste signaal van Biden is dat door de uncommitted niet zal worden begrepen … en waarvoor ook geldt: we don’t buy it anymore. En er is geen enkele zwaarwegende reden waarom die uncommitted geen vier jaar Trump op de koop toe zouden kunnen nemen.

No comments: