Friday, May 18, 2012

het radicale midden van het CDA (zoekplaatje)

Geeft C het midden aan van lijnstuk AB of niet?

... à propos

Bij wiskunde heb ik altijd geleerd dat je een tekening niet gelijkend moet maken, naar het bewijs dat je hebt te leveren.
Dus:


gegeven: AC = BC, dus ∆ ABC is gelijkbenig.
Zodat eenvoudig te bewijzen is: ∠ CAB = ∠ CBA (iedere oen kan zien dat het niet waar kan zijn, een driehoek kan nu eenmaal geen twee stompe hoeken verdragen, maar ... ik kan er verder ook niks aan doen).
Waaruit dan volgt dat de bissectrices van de basishoeken gelijk zijn ... en dat die bissectrice uit C het lijnstuk AB loodrecht door midden snijdt! En dat is waarder en zekerder dan het geloof van onze voorvaderen zoals in Hebreeën 11 vers 1 gedefinieerd, want volgens de rigide regels van de Euclidische meetkunde.

... allora, terug naar onze queeste

Geeft C nu het midden aan van lijnstuk AB of niet?

Of geeft deze C beter het midden aan van lijnstuk AB?

Wat U aan deze plaatjes ook niet kunt zien is dat een lijnstuk uit een oneindig aantal punten bestaat. Maar dat is ook waar: wiskundig zijn die punten cirkeltjes met een straal 0, te minuscuul dus om minuscuul te noemen.
Het doet me denken aan hoe iemand eens een congres schilderde. Veel deelnemers waren volgens hem naar het congres gekomen met een mening in de vorm van een cirkel met een straal nul. Zo'n cirkel noemt men wel een punt. Dat punt was dan hun standpunt.
Doet U dat aan een politieke partij denken? Ik mag hopen dat dat niet het overheersende beeld is van onze dames en heren politici.

Toch is het CDA op zoek naar het radicale midden. En dan moet je wel weet hebben van punten die eigenlijk cirkels zijn met een straal van nul.
Of, is het mogelijk dat die lui van het CDA zo denken: dat wij allemaal meninkjes hebben, en dat je van NL dus een lijnstuk op een rechte lijn kunt maken en dat je dan door de middelloodlijn te construeren het radicale midden vindt?

Maar ... die partij wil toch weer terug naar de macht?
Vandaar mijn verwarring: welke C (de C van het CDA dus) geeft nou het radicale midden aan?
En hoe breed wordt dat midden dan?

1 comment:

G.J. Smeets said...

Deze post zette me aan het denken over het CDA. Met die partij is inderdaad iets opmerkelijks aan de hand.
Ze heeft geen standpunt, nooit gehad ook en met dat streven naar een radicaal midden wordt het dus nooit wat. Dat maakt het zoekplaatje met aan onweerlegbaar grenzend bewijs duidelijk.

Wat ik wil opmerken is dat geen standpunt hebben (straal groter dan 0, in termen van het zoekplaatje uitgedrukt ) eigenlijk een goed uitgangspunt als het tenminste welbewust gekozen is. En het kan vervolgens alleen goed uitwerken bij denkkrachtige mensen, d.w.z. met een royaal denkraam en idem ditto portie fantasie. Om in termen van het zoekplaatje te blijven: cirkels met een variabele straal ruim boven de 0-waarde.
Misschien zie ik een cda-er over het hoofd maar de enige cda'er die in de buurt van die twee voorwaarden komt is, lijkt het, Wijffels. Die man heeft een goede kijk op de dingen blijkens zijn opm. dat de toekomst van Henk B. bij de pony's ligt.