Saturday, January 27, 2018

schuiven met inzicht

Guido van der Werf is hoogleraar aan de Vrije Universiteit in Amsterdam, onderwerp koppelingen tussen het klimaat en de koolstofcyclus. Hij heeft op Climategate een post gezet over zijn inzichten. Hij heeft daarmee de openbare ruimte opgezocht, en nog wel een “vijandige” ruimte. Dat vind ik een goeie zaak, en ik heb hem dan ook een like gegeven.
Zijn post roept wel vragen bij mij op.

Hij zegt: “Moraal van het verhaal? Om te claimen dat overgangs-klimaatgevoeligheid onder de 1 graad ligt moet je je in mijn ogen in heel vreemde bochten wringen. Dan schuif je alle bekende kennis opzij en vertrouw je op ongefundeerde hoop. Ik zou willen dat ik dat kon.”
Ik vervang het woord kennis in deze frase nu even door inzicht: metingen die gedaan zijn, correlaties die meer of minder sterk aan de oppervlakte kwamen, dat tot inzicht leidde. Kennis van de zwaartekracht is toch iets anders dan inzicht in de positieve feedback - die ook wel eens negatief zou kunnen zijn.
Goed, om iets anders te claimen (dan Guido in deze post beweert) moet er inzicht opzij geschoven worden.
Dat lijkt me logisch, en er is ook niks tegen om dat vast te stellen.

De vraag is, wordt er niet altijd inzicht opzij geschoven.

Er is één duidelijk signaal: de inzichten van Crockford zijn, zo niet opzij geschoven, dan toch in ieder geval niet bevraagd.

Maar er is meer.
Er is het blog / de site - dingen waar de wetenschappers zo’n last van zeggen te hebben - SKEPTICAL SCIENCE.
Dat heeft een page: peer reviewed climate papers by climate skeptics. De bedoeling van die pagina is om de inzichten van de sceptici af te meten aan de aanwezigheid van peer reviews.
Daar staan maar liefst 121 personen gemeld die het ontbreekt aan voldoende peer-review.
Onder die 121 personen zijn er behoorlijk wat wetenschappers. Wetenschappers en andere personen met inzicht, die door niet-wetenschappers - het blog is een liefhebbersblog - verdacht gemaakt worden met het teken “no peer review”.

Dan is er het blog / de site DESMOG. Opnieuw, dat is een blog van liefhebbers - een directeur van een PR bureau. Ik weet niet of jullie wel eens te maken hebben gehad met de directeur van een PR bureau; ik wel, ze worden ook wel spinners genoemd - ook wel verspreiders van disinformatie.
Dat heeft een afdeling climate disinformation database.
Op die afdeling is een lijst opgenomen van personen die iets te berde hebben gebracht op klimaatgebied. Dat zijn welgeteld 342 personen. Ik kan de samenstelling niet precies beoordelen maar er staan illustere figuren bij, naast Trump bedienden als Devos en Pruitt.
In ieder geval: een behoorlijk aantal personen met inzicht.
De naam DISINFORMATION DATABASE bedoelt te zeggen dat hier personen zijn verzameld die disinformatie verspreiden. Wel, ik heb al behoorlijk wat namen gezien van mensen die inzicht (proberen te) verspreiden, waarvan ik niet zou denken dat dat disinformatie is. Ik weet heel erg zeker dat Jim Hoggan niet kan beoordelen of hier sprake is van disinformatie.

De hamvraag is dus, voor iedereen in het algemeen, maar hier voor Guido van der Werf in het bizonder: moet jij nog inzicht opzij schuiven, of heb je al inzicht opzij geschoven?

NB
Dit is een speldeprikje, uitgedeeld tijdens het "bestuderen" van het wel en wee van de climate wars.
Voor het volgende speldeprikje zie: claims in desperate want of evidence

No comments: